Rezultati poslovanja

Na tem mestu so vam na voljo letna in medletna poročila Skupine Salus in družbe SALUS, Ljubljana, d.d., prek katerih se lahko seznanite z uspešnostjo poslovanja družbe.

Letni rezultati poslovanja
Revidirano, konsolidirano letno poročilo Skupine SALUS in družbe SALUS, Ljubljana, d. d. za leto 2020 Ogled PDF datoteke
Medletni rezultati poslovanja
Prvo četrletje 2021 Ogled PDF datoteke
Prvo polletje 2021 Ogled PDF datoteke
Prvo tričetrletje 2021 Ogled PDF datoteke
Scroll to Top