Koledar objav

Načrtovane periodične objave za leto 2021

Vrsta objave Predvideni datum objave
Začetek tihega obdobja 12.02.2021
Objava nerevidiranih računovodskih izkazov za leto 2020 26.02.2021
Začetek tihega obdobja 01.03.2021
Objava Letnega poročila za leto 2020 15.03.2021
Izjava o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb 15.03.2021
Sklic 36. redne seje skupščine delničarjev 15.03.2021
Sklepi 36. redne seje skupščine delničarjev 19.04.2021
Začetek tihega obdobja 30.04.2021
Objava poročila o poslovanju za obdobje januar - marec leta 2021 14.05.2021
Začetek tihega obdobja 30.07.2021
Objava polletnega poročila o poslovanju za leto 2021 13.08.2021
Začetek tihega obdobja 05.11.2021
Objava poročila o poslovanju za obdobje januar - september leta 2021 17.11.2021
Plan poslovanja Skupine SALUS za leto 2022 24.12.2021

Načrtovane periodične objave in ostale cenovno občutljive informacije bodo objavljene na spletni strani Ljubljanske borze prek sistema SEOnet in na naši spletni strani.

Tiha obdobja so obdobja pred objavami poročil o poslovanju. V tihih obdobjih SALUS, Ljubljana, d.d. javnosti ne posreduje informacij o poslovanju. Tiha obdobja se zaključijo z objavami poročil o poslovanju.

O morebitnih spremembah predvidenih datumov objav bo na spletnih straneh pravočasno objavljeno sporočilo.

Scroll to Top