Koledar objav

Načrtovane periodične objave za leto 2019

Vrsta objave Predvideni datum objave
Objava nerevidiranih računovodskih izkazov za leto 2018 28. 2. 2019
Objava letnega poročila za leto 2018 25. 4. 2019
Izjava o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb 25. 4. 2019
Letni dokument 25. 4. 2019
Sklic 34. redne skupščine delničarjev 25. 4. 2019
Objava poročila o poslovanju za obdobje januar - marec leta 2019 31. 5. 2019
Sklepi 34. redne skupščine delničarjev 03. 6. 2019
Objava polletnega poročila o poslovanju za leto 2019 30. 8. 2019
Objava poročila o poslovanju za obdobje januar - september leta 2019 29. 11. 2019

Načrtovane periodične objave in ostale cenovno občutljive informacije bodo objavljene na spletni strani Ljubljanske borze prek sistema SEOnet in na naši spletni strani.

O morebitnih spremembah predvidenih datumov objav bo na spletnih straneh pravočasno objavljeno sporočilo.

Scroll to Top