Koledar objav

Načrtovane periodične objave za leto 2020

Vrsta objave Predvideni datum objave
Objava nerevidiranih računovodskih izkazov za leto 2019 28. 2. 2020
Objava Letnega poročila za leto 2019 16. 3. 2020
Izjava o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb 16. 3. 2020
Sklic 35. redne skupščine delničarjev 16. 3. 2020
Sklepi 35. redne skupščine delničarjev 20. 4. 2020
Objava poročila o poslovanju za obdobje januar - marec leta 2020 29. 5. 2020
Objava polletnega poročila o poslovanju za leto 2020 31. 8. 2020
Objava poročila o poslovanju za obdobje januar - september leta 2020 30. 11. 2020
Plan poslovanja Skupine SALUS za leto 2021 23. 12. 2020

Načrtovane periodične objave in ostale cenovno občutljive informacije bodo objavljene na spletni strani Ljubljanske borze prek sistema SEOnet in na naši spletni strani.

O morebitnih spremembah predvidenih datumov objav bo na spletnih straneh pravočasno objavljeno sporočilo.

Scroll to Top