Koledar objav

Načrtovane periodične objave za leto 2022

Vrsta objave Predvideni datum objave
Začetek tihega obdobja 31.01.2022
Objava nerevidiranih računovodskih izkazov za leto 2021 14.02.2022
Začetek tihega obdobja 07.03.2022
Objava Letnega poročila za leto 2021 21.03.2022
Izjava o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb 21.03.2022
Sklic 37. redne seje skupščine delničarjev 21.03.2022
Sklepi 37. redne seje skupščine delničarjev 25.04.2022
Začetek tihega obdobja 29.04.2022
Objava poročila o poslovanju za obdobje januar - marec leta 2022 13.05.2022
Začetek tihega obdobja 29.07.2022
Objava polletnega poročila o poslovanju za leto 2022 12.08.2022
Začetek tihega obdobja 01.11.2022
Objava poročila o poslovanju za obdobje januar - september leta 2022 15.11.2022
Plan poslovanja Skupine SALUS za leto 2023 23.12.2022

Načrtovane periodične objave in ostale cenovno občutljive informacije bodo objavljene na spletni strani Ljubljanske borze prek sistema SEOnet in na naši spletni strani.

Tiha obdobja so obdobja pred objavami poročil o poslovanju. V tihih obdobjih SALUS, Ljubljana, d.d. javnosti ne posreduje informacij o poslovanju. Tiha obdobja se zaključijo z objavami poročil o poslovanju.

O morebitnih spremembah predvidenih datumov objav bo na spletnih straneh pravočasno objavljeno sporočilo.

Scroll to Top