Koledar objav

Načrtovane periodične objave za leto 2023

Načrtovane periodične objave in ostale cenovno občutljive informacije bodo objavljene na spletni strani Ljubljanske borze prek sistema SEOnet in na naši spletni strani.

Tiha obdobja so obdobja pred objavami poročil o poslovanju. V tihih obdobjih SALUS, Ljubljana, d.d. javnosti ne posreduje informacij o poslovanju. Tiha obdobja se zaključijo z objavami poročil o poslovanju.

O morebitnih spremembah predvidenih datumov objav bo na spletnih straneh pravočasno objavljeno sporočilo.

Vrsta objave Predvideni datum objave
Začetek tihega obdobja 24.02.2023
Objava Letnega poročila za 2022 09.03.2023
Izjava o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb 09.03.2023
Sklic 38. redne seje skupščine delničarjev 09.03.2023
38. redna seja skupščine delničarjev 14.04.2023
Sklepi 38. redne seje skupščine delničarjev 17.04.2023
Presečni datum za izplačilo dividend 26.04.2023
Izplačilo dividend 28.04.2023
Začetek tihega obdobja 01.05.2023
Objava poročila o poslovanju za obdobje januar – marec leta 2023 15.05.2023
Začetek tihega obdobja 31.07.2023
Objava polletnega poročila o poslovanju za leto 2023 14.08.2023
Začetek tihega obdobja 01.11.2023
Objava poročila o poslovanju za obdobje januar – september leta 2023 15.11.2023
Plan poslovanja Skupine SALUS za leto 2024 22.12.2023
Scroll to Top