Vlagatelji

Družba vlagatelje redno obvešča o najpomembnejših dogodkih, povezanih z družbo in Skupino Salus, ter s tem omogoča vlagateljem uresničevanje njihovih pravic.

vlagatelji-1

Vaš kontakt
vlagatelji@salus.si

Scroll to Top