Vrednote & principi dela

Principi dela

vrednote-in-principi-1

Skladnost poslovanja

Skladnosti poslovanja oziroma »Compliance« je odgovornost vodij in tudi vseh zaposlenih. Spoštujemo zakonodajo in notranja pravila. Zahtevamo ničelno toleranco do neskladnih poslov in tovrstnih aktivnosti.

Stranka na prvem mestu

Raziskujemo in prepoznavamo želje, potrebe in izzive naših strank ter zanje izdelamo in jim nudimo najustreznejše rešitve.

Usmerjenost k doseganju ciljev

Stremimo k izpolnjevanju načrtov in doseganju osebnih poslovnih ciljev, prevzemamo odgovornost za svoje področje in odločitve sprejemamo na osnovi strokovnosti in ekonomičnosti.

Zavezanost k stalnemu izboljševanju

Stalno izboljšujemo tehnike dela v skladu s kulturo in sistemom vodenja kakovosti, s čimer ustvarjamo dodano vrednost za naše deležnike in dosegamo konkurenčno prednost.

Razvoj zaposlenih

Vzpostavljamo organizacijsko kulturo s trajnim sistemom vrednot, ki so skupne vsem zaposlenim v Skupini Salus. Skrbimo za interno komunikacijo in približevanje vrednost vsem zaposlenim, ustrezno uvajanje v delo, razvoj na delovnem mestu in karierni razvoj v skladu s potenciali posameznika.

Vrednote

Pri delu nas vodijo odgovornost do dela, lastnikov, zaposlenih in okolja ter poštenost do poslovnih partnerjev in sodelavcev. Vrednote, ki to odražajo in nas usmerjajo ter v katere verjamemo in jih živimo, so:

Zdravje

Za srečno in produktivno življenje potrebujemo zdravje. Zavedamo se, da je zdravje investicija in ne strošek. Zavedamo se neprecenljive vrednosti človeškega telesa in uma. Skrbimo za svoje telo z zdravim načinom življenja, saj je to naš edini prostor za življenje. S svojim delom stremimo k ohranjanju zdravja vseh ljudi. Pri delu nas vodi naš slogan – Zdravje ljudi je najvišji zakon.

Proaktivnost

Pri delu smo proaktivni, prevzemamo pobudo, predvidevamo in se pripravljamo na pričakovane poslovne dogodke. Prizadevamo si predvideti, prepoznati in preprečiti težave. Iščemo nove priložnosti, kjer bomo lahko izkazali svoje sposobnosti in dosegali odlične rezultate. Nenehno iščemo nove ideje za izboljšavo obstoječih postopkov in procesov.

Odgovornost

Z veseljem prevzemamo nove naloge in jih izvajamo v skladu z dogovorom. Kar obljubimo, to izpolnimo. Stojimo za svojimi namerami, izjavami in dejanji ter za njihovimi posledicami. Prevzemamo odgovornost ob uspehu in neuspehu. Ne obremenjujemo se s krivdo, temveč se učimo iz lastnih napak.

Poštenost

Verjamemo, da je poštenost ključna za resničen uspeh v poslu in življenju. Pošteni, etični in odprti smo pri medsebojnih odnosih s strankami, dobavitelji, partnerji in zaposlenimi. Verjamemo, da s poštenostjo in odprtostjo gradimo dobre medosebne odnose, ki temeljijo na zaupanju. Zavedamo se, da samo z medsebojnim zaupanjem lahko uresničimo več.

Družina

Verjamemo v ravnotežje med zasebnim in poslovnim življenjem. Ob podpori družine lažje dosegamo velike poslovne uspehe, hkrati pa s poslovnim udejstvovanjem družini zagotavljamo blagostanje. Izpolnjenost v družinskem, poslovnem in socialnem okolju je naš ključ za srečo in zadovoljstvo.

Pripadnost

Ustvarjamo in negujemo kulturo podjetij, kjer se vsak počuti sprejetega tak, kot je. Spoštujemo in cenimo avtentičnost posameznika in se zavedamo, da smo ravno zaradi osebnostnih razlik, različnih talentov in sposobnosti skupaj nepremagljivi. Znamo poslušati mnenja sodelavcev in pohvaliti njihove dosežke.

vrednote-in-principi-2
Scroll to Top