Skladnost poslovanja

Naša trdna korporativna kultura skladnega ravnanja temelji na Kodeksu ravnanja delniške družbe SALUS, Ljubljana, d.d. in Skupine Salus.

Kodeks ravnanja poudarja politiko ničelne tolerance do podkupovanja ter drugih dejanj posameznikov ali družb, ki lahko negativno vplivajo na ugled Skupine Salus ali so nedopustna s pravnega, moralnega ali etičnega vidika in opredeljuje osnovna načela sprejemljivega ravnanja tako za zaposlene kot tudi za ponudnike storitev.

Že več kot pol stoletja je eno naših glavnih vodil ohranjanje dolgoletne tradicije osebne in poslovne integritete, sledenje najvišjim moralnim in etičnim standardom ter ravnanje v skladu z zakonodajo, drugimi predpisi, internimi akti, kakor tudi mednarodnim in nacionalnim kodeksom farmacevtske industrije in industrije medicinskih pripomočkov.

skladnost-poslovanja-1
skladnost-poslovanja-2

Skladnost poslovanja tako za Skupino Salus kot celoto kot tudi za vsako od družb v Skupini predstavlja enega od ključnih principov delovanja in tvori eno od osnovnih načel politike kakovosti. Poslovanje, skladno z zakonodajo, najvišjimi etičnimi standardi farmacevtske industrije in industrije medicinskih pripomočkov ter panožnih združenj (EFPIA, MedTech) je za Skupino Salus, ki predstavlja vitalni člen v oskrbi z zdravili, medicinskimi pripomočki, kakovostnimi in inovativnimi storitvami, ki prinašajo zdravje in dobro počutje ljudi, bistvenega pomena.

Skozi več kot polstoletno zgodovino smo s svojo tradicijo poslovne in osebne integritete prepričali številne ugledne mednarodne farmacevtske družbe, proizvajalce medicinskih pripomočkov in priznane proizvajalce inovativnih zdravil in zdravil sirot, ki z nami sodelujejo že vrsto let.

Zavedamo se odgovornosti, ki nam jo do vseh deležnikov, s katerimi poslovno sodelujemo ali na katere vpliva naše poslovanje, nalaga naše poslanstvo ter delovanje v specifičnem, izrazito zahtevnem poslovnem okolju.

Veliko energije zato namenjamo vzpostavitvi, spremljanju in nenehnemu nadgrajevanju učinkovitega programa skladnosti, kot ga priporoča ameriško ministrstvo za pravosodje (U.S. Department of Justice).

skladnost-poslovanja-3
Scroll to Top