Sistem upravljanja kakovosti

Sistem upravljanja kakovosti temelji na naši politiki kakovosti.

Usmerjenost k stranki

Stranka je na prvem mestu in v centru našega delovanja. Razumevanje njenih potreb in pričakovanj je gibalo našega delovanja. Stranki pomagamo uresničevati njene izzive. Poudarek dajemo sodelovanju in partnerstvu. Na zaupanju in spoštovanju gradimo dolgoročne poslovne odnose.

Skladnost poslovanja

Poslujemo v skladu z veljavno zakonodajo, standardi in internimi pravili. Naše vodilo je ničelna toleranca do neskladnega poslovanja in sledenje najvišjim moralnim in etičnim standardom. Prepoznavamo tveganja in priložnosti ter nadgrajujemo kakovost v zdravstvu.

Zavedamo se, da je odgovoren odnos do širše družbe velikega pomena.

Kakovostne storitve in izdelki

Vzpostavljen imamo sistem vodenja kakovosti, ki zagotavlja učinkovito izvajanje naših procesov in posledično pričakovano kakovost storitev in izdelkov.

Odločitve sprejemamo na osnovi dejstev, znanj in ocene tveganj. Postavljene imamo merljive cilje, katerih uresničevanje pomeni veliko zavezo.

Kompetentni zaposleni

Kakovost in skladnost našega poslovanja sta odvisni od kompetentnosti in zavzetosti zaposlenih. Vsak zaposleni prevzema odgovornost za kakovost svojega dela. Naši zaposleni imajo ustrezno izobrazbo, usposobljenost, znanja, veščine in izkušnje.

Zavezanost k stalnemu izboljševanju

Razvijamo kulturo kakovosti in sistem vodenja, na podlagi katerih vsi zaposleni prispevajo k stalnemu izboljševanju. Na ta način ustvarjamo dodano vrednost za naše deležnike in dosegamo konkurenčno prednost.

politika-kakovosti-1
Scroll to Top