Skupina Salus

O skupini Salus
Poslanstvo in vizija skupine Salus

Vrednote, ki to odražajo in nas usmerjajo ter v katere verjamemo in jih živimo, so: zdravje, družina, odgovornost, proaktivnost, poštenost in pripadnost.

Vrednote in principi skupine Salus
Sistem upravljanja kakovosti skupine Salus
Skupina Salus se zavzema za skladnost poslovanja
Zgodovina skupine Salus
Scroll to Top