Storitve

Skladiščenje

Ponujamo možnost pogodbenega, konsignacijskega in carinskega skladiščenja. Storitev izvajamo v naših modernih prostorih poslovno-skladiščno-logističnega centra s popolno IT-podporo, ki zagotavlja sledljivost izdelka od prejema do izdaje.

Skladišče je locirano na Litostrojski cesti 46A v Ljubljani in je v neposredni bližini obvoznice.

Storitev izvajamo na osnovi ustreznih dovoljenj, izdanih s strani pristojnih institucij, v skladu z dobro distribucijsko prakso, dobro proizvodno prakso, dobro klinično prakso in veljavno zakonodajo.

Zagotavljamo primeren prostor, opremo, strokovno osebje in vodenje dokumentacije kot sestavni del sistema kakovosti.

Vaš kontakt
sa.storitve@salus.si

Scroll to Top