Storitve

Farmakovigilanca in vigilanca medicinskih pripomočkov

Z ustrezno usposobljenimi strokovnimi kadri opravljamo za naše partnerje storitve farmakovigilance in vigilance medicinskih pripomočkov.

Storitve farmakovigilance obsegajo lokalni kontakt za farmakovigilanco s 24-urno pripravljenostjo, zbiranje in poročanje domnevnih neželenih dogodkov, vzdrževanje sistema farmakovigilance, pripravo in vzdrževanje standardnih operativnih postopkov (SOP), komunikacijo s pristojnim organom in našimi partnerji, pregledovanje nacionalno predpisane literature, pripravo vlog za pregled izobraževalnega gradiva (v okviru RMP) in pripravo DHPC.

V okviru storitev vigilance medicinskih pripomočkov zagotavljamo lokalni kontakt s 24-urno pripravljenostjo, komunikacijo s pristojnim organom (poročanje pristojnemu organu o zapletih z medicinskimi pripomočki) in obveščanje kupcev v primeru nujnih varnostnih obvestil in zapletov z medicinskimi pripomočki.

Vaš kontakt
sa.storitve@salus.si

Poročanje domnevnih neželenih dogodkov
vigilanca@salus.si
+386 31 685 085

 

Scroll to Top