A_1.jpg
B_22.jpg
C_7.jpg

Koledar pomembnejših javnih objav

Načrtovane periodične objave za leto 2019

Vrsta objave: Predvideni datum objave:
Objava nerevidiranih računovodskih izkazov za leto 2018 28. 2. 2019
Objava letnega poročila za leto 2018 25. 4. 2019
Izjava o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb 25. 4. 2019
Letni dokument 25. 4. 2019
Sklic 34. redne skupščine delničarjev 25. 4. 2019
Objava poročila o poslovanju za obdobje januar - marec leta 2019 31. 5. 2019
Sklepi 34. redne skupščine delničarjev 03. 6. 2019
Objava polletnega poročila o poslovanju za leto 2019 30. 8. 2019
Objava poročila o poslovanju za obdobje januar - september leta 2019 29. 11. 2019

Načrtovane periodične objave in ostale cenovno občutljive informacije bodo objavljene na spletni strani Ljubljanske borze prek sistema SEOnet (http://www.ljse.si) in na naši spletni strani (http://www.salus.si).

O morebitnih spremembah predvidenih datumov objav bo na spletnih straneh pravočasno objavljeno sporočilo.