A_1.jpg
B_22.jpg
C_7.jpg

Javne objave za leto 2019

Objave po letih: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SALUS, Ljubljana, d.d., Ljubljana kot izdajatelj vrednostnih papirjev objavlja vse javne objave na spletnem portalu SEOnet Ljubljanske borze vrednostnih papirjev. Vse objave so dostopne prek v nadaljevanju navedenih povezav.


Obvestilo o prejemu sodbe Višjega sodišča v Ljubljani

26.06.2019


Obvestilo o poslih oseb, ki opravljajo poslovodne naloge, in z njimi tesno povezanih oseb

17.06.2019


Obvestilo o sklepih 34. redne seje skupščine delničarjev delniške družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

03.06.2019


Poročilo o nerevidiranih računovodskih izkazih delniške družbe SALUS, Ljubljana, d.d. in skupine SALUS za obdobje januar – marec 2019

31.05.2019


Vabilo na 34. redno sejo skupščine delničarjev družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

25.04.2019


Revidirano, konsolidirano letno poročilo skupine SALUS in družbe SALUS, Ljubljana, d.d. za leto 2018

25.04.2019


Izjava o skladnosti s kodeksom upravljanja javnih delniških družb

25.04.2019


Letni dokument družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

25.04.2019


Obvestilo o pridobitvi poslovnega deleža v družbi SMART OPTOMETRY Programske rešitve za optometrijo d.o.o.

08.04.2019


Obvestilo v zvezi s skupščino družbe Sanolabor, d.d.

26.03.2019


Objava Poročila o nerevidiranih, konsolidiranih računovodskih izkazih družbe SALUS, Ljubljana, d.d. in Skupine SALUS za leto 2018

28.02.2019


Obvestilo v zvezi s skupščino družbe Sanolabor, d.d.

21.02.2019


Obvestilo v zvezi z ustavitvijo postopka prodaje poslovnih deležev družbe FARMADENT d.o.o.

01.02.2019


Povečanje števila delnic SALR

28.01.2019


Obvestilo o sklicu skupščine družbe Sanolabor, d.d.

18.01.2019


Obvestilo o povečanju osnovnega kapitala družbe SALUS, LJUBLJANA, d.d.

17.01.2019


Obvestilo o prejemu odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev vezano na prevzemno ponudbo za odkup delnic družbe Sanolabor d.d.

04.01.2019