A_1.jpg
B_22.jpg
C_7.jpg

Javne objave za leto 2018

Objave po letih: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SALUS, Ljubljana, d.d., Ljubljana kot izdajatelj vrednostnih papirjev objavlja vse javne objave na spletnem portalu SEOnet Ljubljanske borze vrednostnih papirjev. Vse objave so dostopne prek v nadaljevanju navedenih povezav.


Obvestilo o izidu prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe Sanolabor d.d.

31.12.2018


Finančni koledar pomembnejših objav družbe SALUS, Ljubljana, d.d. za leto 2019

21.12.2018


Izplačilo vmesne dividende za leto 2018 družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

21.12.2018


Plan skupine SALUS za leto 2019

21.12.2018


POROČILO o nerevidiranih računovodskih izkazih delniške družbe SALUS, Ljubljana, d. d. in skupine SALUS za obdobje januar – september 2018

30.11.2018


Obvestilo v zvezi s prevzemno ponudbo za odkup delnic družbe Sanolabor d.d.

29.11.2018


Obvestilo v zvezi s prevzemno namero za odkup delnic družbe Sanolabor d.d.

19.11.2018


Obvestilo v zvezi s prodajno pogodbo o nakupu delnic Sanolabor

13.11.2018


Obvestilo v zvezi s prodajno pogodbo o nakupu delnic Sanolabor

26.09.2018


Obvestilo v zvezi z javno objavo

21.09.2018


Imenovanje predstavnikov zaposlenih v Nadzorni svet Salus, Ljubljana, d.d.

19.09.2018


Družba Salus, Veletrgovina, d.o.o. oddala zavezujočo ponudbo za nakup večinskega deleža v družbi Farmadent d.o.o.

14.09.2018


Poročilo o nerevidiranih računovodskih izkazih delniške družbe SALUS, Ljubljana, d.d. in Skupine SALUS za obdobje januar - junij 2018

31.08.2018


Povzetek strategije za Skupino Salus za obdobje od 2018-2022

23.07.2018


Obvestilo o sklepih izredne seje skupščine delničarjev delniške družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

20.07.2018


SKLIC Izredne seje skupščine družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

18.06.2018


Poročilo o nerevidiranih računovodskih izkazih delniške družbe SALUS, Ljubljana, d.d. in Skupine SALUS za obdobje januar - marec 2018

31.05.2018


Sklenjena Prodajna pogodba o nakupu delnic Sanolabor

23.05.2018


Obvestilo o sklepih 33. redne seje skupščine delničarjev delniške družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

23.04.2018


Vabilo na 33. redno sejo skupščino delničarjev družbe SALUS, Ljubljana, d. d.

20.03.2018


Letni dokument družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

20.03.2018


Revidirano, konsolidirano letno poročilo skupine SALUS in družbe SALUS, Ljubljana, d.d. za leto 2017

20.03.2018


Izjava o skladnosti s kodeksom družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

20.03.2018


Poročilo o nerevidiranih, konsolidiranih računovodskih izkazih družbe SALUS, Ljubljana, d. d. in Skupine SALUS za leto 2017

28.02.2018


Obvestilo o prejemu sodbe Okrožnega sodišča v Ljubljani

14.02.2018