A_1.jpg
B_22.jpg
C_7.jpg

Javne objave za leto 2017

Objave po letih: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SALUS, Ljubljana, d.d., Ljubljana kot izdajatelj vrednostnih papirjev objavlja vse javne objave na spletnem portalu SEOnet Ljubljanske borze vrednostnih papirjev. Vse objave so dostopne prek v nadaljevanju navedenih povezav.


Finančni koledar pomembnejših objav družbe SALUS, Ljubljana, d.d. za leto 2018

27.12.2017


Izplačilo vmesne dividende za leto 2017 SALUS, Ljubljana, d.d.

27.12.2017


POROČILO o nerevidiranih računovodskih izkazih delniške družbe SALUS, Ljubljana, d. d. in skupine SALUS za obdobje januar – september 2017

30.11.2017


Popravek poslovnega poročila za leto 2016 SALUS, Ljubljana, d. d.

09.11.2017


Sklep nadzornega sveta družbe SALUS, Ljubljana, d. d. o imenovanju člana uprave za naslednje 5-letno mandatno obdobje s pričetkom 1. 1. 2018

08.11.2017


Poročilo o nerevidiranih računovodskih izkazih delniške družbe SALUS, Ljubljana, d. d. in Skupine SALUS za obdobje januar - junij 2017

31.08.2017


Pismo o nameri v zvezi s prevzemom družbe SANOLABOR, d. d.

31.08.2017


Sklep nadzornega sveta družbe SALUS, Ljubljana, d. d. o imenovanju predsednika uprave za naslednje 5-letno mandatno obdobje s pričetkom 1. 1. 2018

30.08.2017


Poročilo o nerevidiranih računovodskih izkazih delniške družbe SALUS, Ljubljana, d.d. in Skupine SALUS za obdobje januar - marec 2017

31.05.2017


Obvestilo o sklepih 32. redne seje skupščine delničarjev delniške družbe SALUS, Ljubljana, d. d.

22.05.2017


32. seja skupščine družbe SALUS, Ljubljana, d. d. - nasprotni predlog za prvo točko dnevnega reda

20.04.2017


Stališče Uprave družbe SALUS, Ljubljana, d. d. glede nasprotnega predloga

20.04.2017


Revidirano, konsolidirano letno poročilo skupine SALUS in družbe SALUS, Ljubljana, d. d. za leto 2016

13.04.2017


Vabilo na 32. redno sejo skupščine delničarjev družbe SALUS, Ljubljana, d. d.

13.04.2017


Letni dokument družbe SALUS, Ljubljana, d. d.

13.04.2017


Izjava o skladnosti s kodeksom družbe SALUS, Ljubljana, d. d.

13.04.2017


Poročilo o nerevidiranih, konsolidiranih računovodskih izkazih družbe SALUS, Ljubljana, d. d. in Skupine SALUS za leto 2016

28.02.2017