A_1.jpg
B_22.jpg
C_7.jpg

Javne objave za leto 2016

Objave po letih: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SALUS, Ljubljana, d.d., Ljubljana kot izdajatelj vrednostnih papirjev objavlja vse javne objave na spletnem portalu SEOnet Ljubljanske borze vrednostnih papirjev. Vse objave so dostopne prek v nadaljevanju navedenih povezav.


Izplačilo vmesne dividende za leto 2016 SALUS, Ljubljana, d. d.

28.12.2016


Finančni koledar pomembnejših objav družbe SALUS, Ljubljana, d. d. za leto 2017

28.12.2016


POROČILO o nerevidiranih računovodskih izkazih delniške družbe SALUS, Ljubljana, d. d. in skupine SALUS za obdobje januar – september 2016

30.11.2016


Poročilo o nerevidiranih računovodskih izkazih delniške družbe SALUS, Ljubljana, d.d. in Skupine SALUS za obdobje januar - junij 2016

31.08.2016


Poročilo o nerevidiranih računovodskih izkazih delniške družbe SALUS, Ljubljana, d.d. in Skupine SALUS za obdobje januar - marec 2016

31.05.2016


Obvestilo o sklepih 31. redne seje skupščine delničarjev delniške družbe SALUS, Ljubljana, d. d.

23.05.2016


Prejem sklepa Ustavnega sodišča RS

20.05.2016


Izjava o skladnosti s kodeksom družbe SALUS, Ljubljana, d. d.

14.04.2016


Letni dokument družbe SALUS, Ljubljana, d. d.

14.04.2016


Vabilo na 31. redno sejo skupščine delničarjev družbe SALUS, Ljubljana, d. d.

14.04.2016


Revidirano, konsolidirano letno poročilo skupine SALUS in delniške družbe SALUS, Ljubljana, d. d. za leto 2015

14.04.2016


Sprememba finančnega koledarja za leto 2016

05.04.2016


Obvestilo o pridobitvi delnic SALR in informacija o pomembnih deležih v družbi SALUS, Ljubljana, d. d.

07.03.2016


Objava Poročila o nerevidiranih, konsolidiranih računovodskih izkazih družbe SALUS, Ljubljana, d.d. in Skupine SALUS za leto 2015

29.02.2016


Obvestilo o pridobitvi delnic SALR

15.01.2016


Obvestilo o pridobitvi delnic SALR

15.01.2016


Informacija o pomembnih deležih v družbi SALUS, Ljubljana, d. d.

15.01.2016