A_1.jpg
B_22.jpg
C_7.jpg

Javne objave za leto 2015

Objave po letih: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SALUS, Ljubljana, d.d., Ljubljana kot izdajatelj vrednostnih papirjev objavlja vse javne objave na spletnem portalu SEOnet Ljubljanske borze vrednostnih papirjev. Vse objave so dostopne prek v nadaljevanju navedenih povezav.


Finančni koledar pomembnejših objav družbe SALUS, Ljubljana, d. d. za leto 2016

28.12.2015


Izplačilo vmesne dividende za leto 2015 SALUS, Ljubljana, d. d.

28.12.2015


Nerevidirano, konsolidirano devetmesečno poročilo delniške družbe SALUS, Ljubljana, d. d. in skupine SALUS za obdobje januar - september 2015

27.11.2015


Poročilo o nerevidiranih računovodskih izkazih delniške družbe SALUS, Ljubljana, d.d. in Skupine SALUS za obdobje januar - junij 2015

27.08.2015


Vložitev ustavne pritožbe

27.07.2015


Poročilo o nerevidiranih računovodskih izkazih delniške družbe SALUS, Ljubljana, d. d. in Skupine SALUS za obdobje januar - marec 2015

28.05.2015


Obvestilo o prejemu sodbe Vrhovnega sodišča v zvezi z revizijo v zadevi pred Agencijo za varstvo konkurence

20.05.2015


Obvestilo o sklepih 30. redne seje skupščine delničarjev delniške družbe SALUS, Ljubljana, d. d.

11.05.2015


Letni dokument družbe SALUS, Ljubljana, d. d.

03.04.2015


Revidirano, konsolidirano letno poročilo skupine SALUS in delniške družbe SALUS, Ljubljana, d. d. za leto 2014

03.04.2015


Vabilo na 30. redno sejo skupščino delničarjev družbe SALUS, Ljubljana, d. d.

03.04.2015


Izjava o skladnosti s kodeksom družbe SALUS, Ljubljana, d. d.

03.04.2015


Poročilo o nerevidiranih, konsolidiranih računovodskih izkazih družbe SALUS, Ljubljana, d. d. in Skupine SALUS za leto 2014

27.02.2015