A_1.jpg
B_22.jpg
C_7.jpg

Javne objave za leto 2014

Objave po letih: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SALUS, Ljubljana, d.d., Ljubljana kot izdajatelj vrednostnih papirjev objavlja vse javne objave na spletnem portalu SEOnet Ljubljanske borze vrednostnih papirjev. Vse objave so dostopne prek v nadaljevanju navedenih povezav.


Izplačilo vmesne dividende za leto 2014 SALUS, Ljubljana, d. d.

22.12.2014


Finančni koledar pomembnejših objav družbe SALUS, Ljubljana, d. d. za leto 2015

22.12.2014


Nerevidirano, konsolidirano devetmesečno poročilo delniške družbe SALUS, Ljubljana, d. d. in skupine SALUS za obdobje januar - september 2014

27.11.2014


Poročilo o nerevidiranih računovodskih izkazih delniške družbe SALUS, Ljubljana, d. d. in Skupine SALUS za obdobje januar - junij 2014

29.08.2014


Poročilo o nerevidiranih računovodskih izkazih delniške družbe SALUS, Ljubljana, d. d. in Skupine SALUS za obdobje januar - marec 2014

30.05.2014


Obvestilo o vpisu znižanja osnovnega kapitala družbe in znižanja števila delnic z glasovalno pravico družbe SALUS, Ljubljana, d.d. v sodni register

27.05.2014


Pridobitev lastnih delnic od SOD-a in KAD-a

09.05.2014


Obvestilo o sklepih 29. redne seje skupščine delničarjev delniške družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

28.04.2014


Obvestilo o pridobitvi delnic SALR

11.04.2014


Obvestilo o sklenitvi pogodbe o nakupu 11.881 delnic SALR z odložnim pogojem

28.03.2014


Izjava o skladnosti s kodeksom družbe SALUS, Ljubljana, d. d.

24.03.2014


Konsolidirano letno poročilo skupine SALUS in delniške družbe SALUS, Ljubljana, d. d. za leto 2013

24.03.2014


Vabilo na 29. redno sejo skupščino delničarjev družbe SALUS, Ljubljana, d. d.

24.03.2014


Letni dokument družbe SALUS, Ljubljana, d. d.

24.03.2014


Objava Poročila o nerevidiranih, konsolidiranih računovodskih izkazih družbe SALUS, Ljubljana, d. d. in Skupine SALUS za leto 2013

02.03.2014