A_1.jpg
B_22.jpg
C_7.jpg

Javne objave za leto 2013

Objave po letih: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SALUS, Ljubljana, d.d., Ljubljana kot izdajatelj vrednostnih papirjev objavlja vse javne objave na spletnem portalu SEOnet Ljubljanske borze vrednostnih papirjev. Vse objave so dostopne prek v nadaljevanju navedenih povezav.


Umik izpodbojne tožbe

24.12.2013


Finančni koledar pomembnejših objav družbe SALUS, Ljubljana, d.d. za leto 2014

24.12.2013


Obvestilo o smrti člana nadzornega sveta družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

24.12.2013


Izplačilo vmesne dividende za leto 2013 SALUS, Ljubljana, d.d.

24.12.2013


Nerevidirano, konsolidirano devetmesečno poročilo delniške družbe SALUS, Ljubljana, d.d. in skupine SALUS za obdobje januar - september 2013

29.11.2013


Prejem odločbe Javne agencije RS za varstvo konkurence

18.10.2013


Nerevidirano polletno poročilo družbe SALUS, Ljubljana, d. d. za leto 2013

02.09.2013


Obvestilo o končani izčlenitvi družbe SALUS, Ljubljana, d. d.

01.08.2013


Prejem izpodbojne tožbe

05.07.2013


Politika upravljanja delniške družbe SALUS, Ljubljana, d. d.

05.06.2013


Informacija o pomembnih deležih

31.05.2013


Objava nerevidiranega trimesečnega poročila delniške družbe SALUS, Ljubljana, d. d. za obdobje januar - marec 2013

23.05.2013


Obvestilo o sklepih 28. redne seje skupščine delničarjev delniške družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

28.04.2013


Obvestilo glede sprememb skupnega števila delnic z glasovalno pravico družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

05.04.2013


Letni dokument družbe SALUS, Ljubljana, d. d.

25.03.2013


Izjava o skladnosti s kodeksom družbe SALUS, Ljubljana, d. d.

25.03.2013


Revidirano letno poročilo družbe SALUS, Ljubljana, d. d. za leto 2012

25.03.2013


Vabilo na 28. redno sejo skupščino delničarjev družbe SALUS, Ljubljana, d. d.

25.03.2013


Objava gradiva, povezanega s predlagano delitvijo družbe v postopku izčlenitve z ustanovitvijo nove družbe, predloženega registrskemu sodišču

25.03.2013


Pridobitev lastnih delnic

22.03.2013


Pridobitev lastnih delnic

15.03.2013


Obvestilo glede sprememb skupnega števila delnic z glasovalno pravico družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

28.02.2013


Revidirano letno poročilo družbe SALUS, Ljubljana, d. d. za leto 2012

28.02.2013


Pridobitev lastnih delnic

07.02.2013


Pridobitev lastnih delnic

31.01.2013


Obvestilo glede sprememb skupnega števila delnic z glasovalno pravico družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

31.01.2013