A_1.jpg
B_22.jpg
C_7.jpg

Javne objave za leto 2012

Objave po letih: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SALUS, Ljubljana, d.d., Ljubljana kot izdajatelj vrednostnih papirjev objavlja vse javne objave na spletnem portalu SEOnet Ljubljanske borze vrednostnih papirjev. Vse objave so dostopne prek v nadaljevanju navedenih povezav.


Finančni koledar pomembnejših objav družbe SALUS, Ljubljana, d.d. za leto 2013

21.12.2012


Izplačilo vmesne dividende za leto 2012 SALUS, Ljubljana, d.d.

21.12.2012


Sklep nadzornega sveta družbe SALUS, Ljubljana, d.d. o razširitvi uprave

07.12.2012


Nerevidirano, nekonsolidirano devetmesečno poročilo družbe SALUS, Ljubljana, d.d. za obdobje januar - september 2012

28.11.2012


Obvestilo glede sprememb skupnega števila delnic z glasovalno pravico

03.09.2012


Nerevidirano polletno poročilo družbe SALUS, Ljubljana, d. d. za leto 2012

03.09.2012


Politika upravljanja delniške družbe SALUS, Ljubljana, d. d.

03.09.2012


Pridobitev lastnih delnic

10.08.2012


Sodba v sporu zaradi domnevne kršitve patenta za učinkovino montelukast v Sloveniji

13.07.2012


Pridobitev lastnih delnic

13.07.2012


Objava nerevidiranega trimesečnega poročila delniške družbe SALUS, Ljubljana, d.d. za obdobje januar - marec 2012

31.05.2012


Obvestilo o sklepih 27. redne seje skupščine delničarjev delniške družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

28.05.2012


Obvestilo glede sprememb skupnega števila delnic z glasovalno pravico družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

30.04.2012


Vabilo na 27. redno skupščino delničarjev

23.04.2012


Revidirano letno nekonsolidirano poročilo družbe SALUS, Ljubljana, d.d. za leto 2011

23.04.2012


Izjava o skladnosti s kodeksom družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

23.04.2012


Letni dokument družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

23.04.2012


Pridobitev lastnih delnic

20.04.2012


Sklic na dokument: Finančni koledar objav za leto 2012

17.04.2012


Pridobitev lastnih delnic

30.03.2012


Obvestilo glede sprememb skupnega števila delnic z glasovalno pravico družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

30.03.2012


Pridobitev lastnih delnic

23.03.2012


Pridobitev lastnih delnic

02.03.2012


Poročilo o nerevidiranih, nekonsolidiranih računovodskih izkazih družbe SALUS, Ljubljana, d.d. za leto 2011

28.02.2012


Obvestilo o prekinitvi poslovnega sodelovanja z Javnim zavodom Lekarna Ljubljana

05.02.2012


Obvestilo glede sprememb skupnega števila delnic z glasovalno pravico

01.02.2012


Pridobitev lastnih delnic

06.01.2012