A_1.jpg
B_22.jpg
C_7.jpg

Javne objave za leto 2011

Objave po letih: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SALUS, Ljubljana, d.d., Ljubljana kot izdajatelj vrednostnih papirjev objavlja vse javne objave na spletnem portalu SEOnet Ljubljanske borze vrednostnih papirjev. Vse objave so dostopne prek v nadaljevanju navedenih povezav.


Finančni koledar objav za leto 2012

29.12.2011


Izplačilo vmesne dividende za leto 2011 SALUS, Ljubljana, d.d.

29.12.2011


Nerevidirano devetmesečno poročilo družbe SALUS, Ljubljana, d.d. za leto 2011

29.11.2011


Obvestilo glede sprememb skupnega števila delnic z glasovalno pravico družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

03.11.2011


Pridobitev lastnih delnic

14.10.2011


Pridobitev lastnih delnic

30.09.2011


Obvestilo glede sprememb skupnega števila delnic z glasovalno pravico družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

30.09.2011


Obvestilo glede sprememb skupnega števila delnic z glasovalno pravico družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

31.08.2011


Nerevidirano polletno poročilo družbe SALUS, Ljubljana, d.d. za leto 2011

30.08.2011


Pridobitev lastnih delnic

12.08.2011


Pridobitev lastnih delnic

05.08.2011


Pridobitev lastnih delnic

29.07.2011


Obvestilo glede sprememb skupnega števila delnic z glasovalno pravico

29.07.2011


Pridobitev lastnih delnic

22.07.2011


Pridobitev lastnih delnic

15.07.2011


Objava nerevidiranega trimesečnega poročila delniške družbe SALUS, Ljubljana, d.d. za obdobje januar - marec 2011

31.05.2011


Obvestilo glede sprememb skupnega števila delnic z glasovalno pravico družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

31.05.2011


Obvestilo o sklepih 26. redne seje skupščine delničarjev delniške družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

23.05.2011


Pridobitev lastnih delnic

20.05.2011


Čistopis razširjenega dnevnega reda 26. redne seje skupščine delničarjev družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

05.05.2011


Zahteva za razširitev dnevnega reda 26. seje skupščine delničarjev družbe

29.04.2011


Letni dokument

18.04.2011


Objava o skladnosti s kodeksom

18.04.2011


Revidirano letno nekonsolidirano poročilo družbe SALUS, Ljubljana, d.d. za leto 2010

18.04.2011


Vabilo na 26. redno skupščino delničarjev

18.04.2011


Odločitev Okrožnega sodišča v Ljubljani v zadevi olanzapin

13.04.2011


Pridobitev lastnih delnic

31.03.2011


Obvestilo glede sprememb skupnega števila delnic z glasovalno pravico

31.03.2011


Pridobitev lastnih delnic

25.03.2011


Pridobitev lastnih delnic

18.03.2011


Obvestilo o ustavitvi trgovanja z delnico družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

11.03.2011


Pridobitev lastnih delnic

04.03.2011


Obvestilo glede sprememb skupnega števila delnic z glasovalno pravico

28.02.2011


Objava nerevidiranih, nekonsolidiranih računovodskih izkazov za leto 2010

28.02.2011


Pridobitev lastnih delnic

11.02.2011


Obvestilo o nakupu 100-odstotnega poslovnega deleža v kapitalu družbe Carso trgovina, d.o.o.

04.01.2011


Sklic na dokument: Izplačilo vmesne dividende za leto 2010 SALUS, Ljubljana, d.d.

Popravek datuma izplačila vmesne dividende za leto 2010 SALUS, Ljubljana, d.d.

04.01.2011