A_1.jpg
B_22.jpg
C_7.jpg

Javne objave za leto 2010

Objave po letih: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SALUS, Ljubljana, d.d., Ljubljana kot izdajatelj vrednostnih papirjev objavlja vse javne objave na spletnem portalu SEOnet Ljubljanske borze vrednostnih papirjev. Vse objave so dostopne prek v nadaljevanju navedenih povezav.


Obvestilo glede sprememb skupnega števila delnic z glasovalno pravico

31.12.2010


Izplačilo vmesne dividende za leto 2010

29.12.2010


Finančni koledar objav za leto 2011

29.12.2010


Pridobitev lastnih delnic

17.12.2010


Pridobitev lastnih delnic

13.12.2010


Pridobitev lastnih delnic

30.11.2010


Obvestilo glede sprememb skupnega števila delnic z glasovalno pravico

30.11.2010


Objava nerevidiranega devetmesečnega poročila delniške družbe SALUS, Ljubljana, d.d. za obdobje januar - september 2010

26.11.2010


Pridobitev lastnih delnic

26.11.2010


Pridobitev lastnih delnic

12.11.2010


Pridobitev lastnih delnic

29.10.2010


Obvestilo glede sprememb skupnega števila delnic z glasovalno pravico

29.10.2010


Prejem tožbe v zvezi z ničnostjo skupščinskega sklepa št. 2 s 25. redne seje skupščine delničarjev družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

03.09.2010


Pridobitev lastnih delnic

31.08.2010


Obvestilo glede sprememb skupnega števila delnic z glasovalno pravico

31.08.2010


Objava nerevidiranega polletnega poročila delniške družbe SALUS, Ljubljana, d.d. za obdobje januar - junij 2010

27.08.2010


Obvestilo glede sprememb skupnega števila delnic z glasovalno pravico

30.07.2010


Pridobitev lastnih delnic

16.07.2010


Obvestilo glede sprememb skupnega števila delnic z glasovalno pravico

05.07.2010


Pridobitev lastnih delnic

18.06.2010


Pridobitev lastnih delnic

11.06.2010


Obvestilo glede sprememb skupnega števila delnic z glasovalno pravico

31.05.2010


Pridobitev lastnih delnic

28.05.2010


Objava nerevidiranega četrtletnega poročila delniške družbe SALUS, Ljubljana, d.d. za obdobje januar - marec 2010

28.05.2010


Obvestilo o sklepih 25. redne seje skupščine delničarjev delniške družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

24.05.2010


Obvestilo o izvolitvi predsednika nadzornega sveta

21.05.2010


Obvestilo glede sprememb skupnega števila delnic z glasovalno pravico

30.04.2010


Letni dokument družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

19.04.2010


Revidirano letno nekonsolidirano poročilo družbe SALUS, Ljubljana, d.d. za leto 2009

19.04.2010


Izjava o skladnosti s kodeksom družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

19.04.2010


Vabilo na 25. redno skupščino delničarjev družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

19.04.2010


Pridobitev lastnih delnic

16.04.2010


Obvestilo glede sprememb skupnega števila delnic z glasovalno pravico

31.03.2010


Sodba v sporu zaradi domnevne kršitve patenta za učinkovino montelukast v Sloveniji

24.03.2010


Pridobitev lastnih delnic

19.03.2010


Pridobitev lastnih delnic

12.03.2010


Pridobitev lastnih delnic

05.03.2010


Objava nerevidiranih nekonsolidiranih računovodskih izkazov za leto 2009

26.02.2010


Pridobitev lastnih delnic

26.02.2010


Obvestilo glede sprememb skupnega števila delnic z glasovalno pravico

26.02.2010


Obvestilo delničarjem o spremembi vodstva nadzornega sveta SALUS, Ljubljana, d.d.

12.02.2010


Pridobitev lastnih delnic

29.01.2010


Obvestilo glede sprememb skupnega števila delnic z glasovalno pravico

29.01.2010


Finančni koledar 2010

07.01.2010