A_1.jpg
B_22.jpg
C_7.jpg

Javne objave za leto 2008

Objave po letih: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |

Obvestilo glede sprememb skupnega števila delnic z glasovalno pravico

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

V prilogi besedilo glede spremembe skupnega števila delnic z glasovalno pravico.
To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe www.salus.si od 31. 12. 2008 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava

Pripeti dokumenti: Sprememba skupnega števila delnic z glasovalno pravico SALUS, Ljubljana, d.d.

31.12.2008


Pridobitev lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Obvestilo o pridobitvi lastnih delnic.

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe www.salus.si od 30. 12. 2008 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava

Pripeti dokumenti: Pridobitev lastnih delnic družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

30.12.2008


Pridobitev lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Obvestilo o pridobitvi lastnih delnic.

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe www.salus.si od 23. 12. 2008 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava

Pripeti dokumenti: Pridobitev lastnih delnic družbe SALUS Ljubljana

23.12.2008


Izplačilo vmesne dividende 2008

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Priloženo obvestilo o izplačilu vmesne dividende za leto 2008 družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe www.salus.si od 23. 12. 2008 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava

Pripeti dokumenti: Izplačilo vmesne dividende 2008 družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

23.12.2008


Pridobitev lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Obvestilo o pridobitvi lastnih delnic.

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe www.salus.si od 16. 12. 2008 dalje do dneva izteka predpisanega roka.
 
Uprava

Pripeti dokumenti: Pridobitev lastnih delnic družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

16.12.2008


Tožba zaradi domnevne kršitve patenta za učinkovino montelukast v Sloveniji

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Salus, Ljubljana, d.d. obvešča zainteresirano javnost o prejetju tožbe družbe Merck Frosst Canada Limited, da se prepove izdelava, prodaja ponujanje v prodajo, trženje in uvoz zdravila Monkasta oz. kateregakoli drugega izdelka, ki vsebuje učinkovine "Montelukast".

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe www.salus.si od 08. 12. 2008 dalje do dneva izteka predpisanega roka.
     
Uprava

Pripeti dokumenti: Prejeta tožba zaradi domnevne kršitve patenta

08.12.2008


Objava podatkov o poslovanju za prvih devet mesecev poslovnega leta 2008

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana objavlja podatke o poslovanju za prvih devet mesecev poslovnega leta 2008 To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe www.salus.si od 27. 11. 2008 dalje do dneva izteka predpisanega roka.
     
Uprava

Pripeti dokumenti: Objava podatkov o poslovanju SALUS Ljubljana

27.11.2008


Razveljavljena začasna odredba zaradi domnevne kršitve patenta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Obvestilo o prejemu sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani, zaradi razveljavitve začasne odredbe zaradi domnevne kršitve patenta o proizvodnji, trženju in prodaji zdravila Zolrix..

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe www.salus.si od 03. 11. 2008 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava

Pripeti dokumenti: Razveljavljena začasna odredba o prepovedi prodaje

03.11.2008


Vpliv finančne krize na poslovanje družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Obvestilo o vplivu finančne krize na poslovanje družbe SALUS, Ljubljana, d.d..

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe www.salus.si od 16. 10. 2008 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava

Pripeti dokumenti: Vpliv finančne krize na poslovanje družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

16.10.2008


Obvestilo glede sprememb skupnega števila delnic z glasovalno pravico

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Skladno s 126. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-Ur. List RS 67/07) SALUS, Ljubljana, d.d. sporoča stanje delnic z glasovalno pravico na dan 30.9.08
- stanje vseh izdanih delnic z oznako SALR je 135.000 kosov;
- stanje lastnih delnic na dan 30.9.08 je 8.112 kosov, kar predstavlja 6,01 % vseh izdanih delnic
- stanje delnic, ki imajo glasovalno pravico na dan 30.9.08 tako znaša 126.888 kosov.

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe www.salus.si od 1. 10. 2008 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava

01.10.2008


Pridobitev lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Obvestilo o pridobitvi lastnih delnic. To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe www.salus.si od 5. 09. 2008 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava

Pripeti dokumenti: Pridobitev lastnih delnic

05.09.2008


Objava povzetka polletnega poročila za polletje 2008

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana objavlja povzetek polletnega poročila za leto 2008

Povzetek polletnega poročila je objavljen tudi na spletni strani družbe http://www.salus.si od 29. 8. 2008 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Vpogled v polletno poročilo

Polletno poročilo je na vpogled na sedežu družbe Salus, Ljubljana, d.d., Mašera-Spasićeva ulica 10, Ljubljana, vsak delavnik med 8. in 12. uro.
     
Uprava

Pripeti dokumenti: Povzetek nerevidiranega poslovnega poročila za prvo polletje 2008

29.08.2008


Objava podatkov o poslovanju za prve tri mesece poslovnega leta 2008

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana objavlja podatke o poslovanju za prve tri mesece poslovnega leta 2008

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe www.salus.si od 29. 05. 2008 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava

Pripeti dokumenti: Nerevidirani rezultati SALUS, Ljubljana, d.d. za prvi kvartal

23.05.2008


Obvestilo o sklepih skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe 23. redne skupščine, ki je bila 17. maja 2008 ob 11. uri v poslovni stavbi SALUSa d.d. v Ljubljani, Mašera-Spasićeva ulica 10.

Sprejeti sklepi so razvidni v pripetem dokumentu.

Sklepi skupščine delničarjev bodo od 19. 05. 2008 naprej objavljeni tudi na spletni strani družbe www.salus.si.

Sprejeti sklepi skupščine

Napovedane izpodbojne tožbe

Ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

     
Predsednik nadzornega sveta
Igor Jenko

Pripeti dokumenti: Sklepi 23. redne skupščine SALUS, Ljubljana, d.d.

19.05.2008


Dopolnitev dnevnega reda 23. redne skupščine z dne 17.5.2008

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Slovenska odškodninska družba d.d., dne 16.4.2008 imetnica 7,92 % delnic SALUS, Ljubljana, d.d., je 16.4.2008 zahtevala, da SALUS, Ljubljana, d.d. dopolni dnevni red skupščine, ki je sklicana za 17.5.2008.

Uprava

Pripeti dokumenti:Predlog za spremembo dnevnega reda 23. redne skupščine SALUS, Ljubljana, d.d.

21.04.2008


Revidirano letno nekonsolidirano poročilo za leto 2007

Celotno revidirano letno poročilo je na vpogled na sedežu družbe, Mašera-Spasićeva ulica 10, Ljubljana, vsak delavnik od 15.04.08 dalje med 8.00 in 10.00 uro in na spletni strani www.salus.si.

Uprava

Pripeti dokumenti: Letno porocilo družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

15.04.2008


Letni dokument

Na podlagi določil Salus, Ljubljana, d.d. objavlja letni dokument.

Uprava

Pripeti dokumenti: Letni dokument

15.04.2008


Objava povzetka revidiranega letnega poročila za leto 2007

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana objavlja povzetek revidiranega letnega poročila z revizijskim mnenjem za leto 2007

Uprava

Pripeti dokumenti: Povzetek revidiranega poslovnega poročila

15.04.2008


Izjava o skladnosti s kodeksom

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS št. 51/06, UPB 2) družba SALUS, Ljubljana, d.d. objavlja Izjavo o skladnosti s kodeksom.

Uprava in predsednik nadzornega sveta

Pripeti dokumenti: Izjava o skladnosti s kodeksom

15.04.2008


Sklic 23. redne seje skupščine delničarjev družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe sklicuje 23. redno sejo skupščine delničarjev družbe, ki bo v 17. maja 2008 ob 11h v poslovni stavbi SALUS, Ljubljana, d.d., Mašera-Spasićeva ulica 10, 1000 Ljubljana.

Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled v tajništvu direktorja na sedežu družbe v Ljubljani, Mašera-Spasićeva ulica 10, od vključno dne objave tega vabila do vključno 16.5.08 vsak delavnik med 8.00 in 10.00 uro.

Predsednik nadzornega sveta SALUS, Ljubljana, d.d.
Igor Jenko

Pripeti dokumenti: Vabilo na 23. redno skupščino delničarjev družbe, SALUS, Ljubljana, d.d.

15.04.2008


Zavrnitev začasne odredbe glede učinkovine "Montelukast"

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Salus, Ljubljana, d.d. obvešča delničarje o zavrnitvi predloga družbe Merck Frosst Canada Limited, da izda začasno odredbo glede učinkovine "Montelukast".

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe www.salus.si od 13. 03. 2008 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava

Pripeti dokumenti: Zavrnitev začasne odredbe glede učinovine "Montelukast"

13.03.2008


Obvestilo o prejeti tožbi Eli Lilly

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Salus, Ljubljana, d.d. obvešča delničarje o prejeti tožbi Eli Lilly.

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe www.salus.si od 11. 03. 2008 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava

Pripeti dokumenti: Obvestilo o prejeti tožbi

11.03.2008


Objava nerevidiranih nekonsolidiranih računovodskih izkazov za leto 2007

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana objavlja nerevidirane nekonsolidirane računovodske izkaze za leto 2007

Računovodski izkazi bodo objavljeni tudi na spletni strani družbe http://www.salus.si od 29.2.2008 do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava

Pripeti dokumenti: Objava nerevidiranih nekonsolidiranih računovodskih izkazov

28.02.2008


Začasna odredba zaradi domnevne kršitve patenta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Glede na 386. člen Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba SALUS, Ljubljana, d. d., objavlja informacijo o začasni odredbi. Salus, Ljubljana, d.d., kot imetnik dovoljenja za promet z zdravilom Zolrix v Sloveniji je dne 4. 2. 2008 prejel sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani, s katerim je sodišče Krki prepovedalo izdelavo in trženje zdravila Zolrix ali drugega izdelka, ki vsebuje zdravilno učinkovino olanzapin, v Sloveniji. Sodišče je tako ugodilo zahtevi družbe Eli Lilly Company Limited, Hampshire, Velika Britanija, ki je vložila zahtevo za začasno odredbo.

Salus, Ljubljana, d.d., kot imetnik dovoljenja za promet z zdravilom Zolrix v Sloveniji, ki prodaja zdravila Zolrix, je z dne 5.2.08 prejel tudi dopis družbe Krka, d.d. Novo mesto, za začasen umik zdravila s tržišča.
Salus, Ljubljana, d.d., kot imetnik dovoljenja za promet z zdravilom Zolrix v Sloveniji in Krka kot proizvajalec zdravila Zolrix, bosta obvestila vse svoje kupce o začasni odredbi sodišča in jih prosila, da jim vse še razpoložljive količine tega zdravila v lekarnah in veledrogerijah vrnejo.

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe www.salus.si od 5. 02. 2007 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava

05.02.2008


Finančni koledar objav za leto 2008

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana objavlja:

Finančni koledar objav za leto 2008.

Uprava

Pripeti dokumenti: Finančni koledar

17.01.2008