Salus storitve A
Salus storitve B
Salus storitve C

Skladiščenje

Nudimo storitev skladiščenja zdravil in drugih medicinskih proizvodov v lasti tretjih (konsignacija, carinsko skladišče, pogodbeno skladišče), vključno z manipulacijo in po dogovoru tudi s transportom do kupcev pogodbenih partnerjev.

Storitev izvajamo v naših novih prostorih poslovno-skladiščno-logističnega centra na Litostrojski cesti 46 A v Ljubljani na osnovi ustreznih dovoljenj, izdanih s strani pristojnih inštitucij, v skladu z dobro distribucijsko prakso, dobro proizvodno prakso, dobro klinično prakso in veljavno zakonodajo.

Zagotavljamo primeren prostor, opremo, strokovno osebje in vodenje dokumentacije kot sestavni del kakovosti. Naš sistem kakovosti temelji na Poslovniku kakovosti, kjer so opisani elementi sistema vodenja kakovosti po zahtevah mednarodnega standarda ISO 9001:2008.