Salus storitve A
Salus storitve B
Salus storitve C

Farmakoekonomika

Partnerjem ponujamo sodelovanje na področju farmakoekonomike.

Oblikovanje in prijava veleprodajnih cen zdravil pri pristojnem organu:

  • izračun najvišjih dovoljenih cen (NDC),
  • priprava vlog za odobritev izredne višje dovoljene cene (IVDC).

Storitev zajema:

  • pregled publikacij, določenih s predmetnim pravilnikom;
  • priprava vloge / vodenje postopka / dopolnjevanje dokumentacije na zahtevo pristojnega organa / kontakt s pristojnim organom,
  • svetovanje v postopkih.


Razvrstitev zdravila na listo ZZZS

Storitev zajema:

  • priprava vloge / vodenje postopka / dopolnjevanje dokumentacije na zahtevo pristojnega organa / kontakt s pristojnim organom,
  • svetovanje v postopkih.