novi Salus.jpg
57 23.oktober 2010.bmp
poslovni del 03_kor3.bmp

Poslanstvo, vizija, vrednote

Dobro ljudi je najvišji zakon

Poslanstvo

Kakovostna, učinkovita in nemotena celovita oskrba slovenskega trga s kakovostnimi in varnimi zdravili ter z medicinskimi pripomočki in drugimi izdelki, ki pripomorejo k zdravju in dobremu počutju, je naše poslanstvo, ki ga uspešno uresničujemo že polna štiri desetletja.

Vizija

Želimo postati vodilno podjetje na področju veletrgovine, storitev ter trženja in aktivne prodaje zdravstvenih izdelkov na enem mestu.

Vrednote

Zavezani smo kakovosti, najvišjim etičnim načelom dobrega sodelovanja in družbeni odgovornosti. Usmerjeni smo k uresničevanju naše vizije, pri čemer so naše vodilo vrednote:

  • Salus smo ljudje, ki se odgovorno in etično obnašamo do družbe in okolja, v katerem delujemo.
  • Smo najboljši pri tem, kar počnemo.
  • Uresničujemo pričakovanja naših kupcev, lastnikov in zaposlenih.
  • Delamo, kakor bi delali za lastno podjetje.
Na temelju teh vrednot in prizadevanj tvorno uveljavljamo svojo vlogo v interesu vse slovenske družbe.