novi Salus.jpg
57 23.oktober 2010.bmp
poslovni del 03_kor3.bmp

Beseda o nas

SALUS je ena vodilnih veletrgovin na področju celovite oskrbe slovenskega trga z zdravili, medicinskimi pripomočki in drugimi farmacevtskimi izdelki. V skrbi za zdravje in dobro počutje prebivalcev Slovenije in z veliko odgovornostjo do celotne slovenske družbe uresničujemo svoje poslanstvo že pol stoletja.

Zavezani kakovosti, najvišjim etičnim načelom dobrega sodelovanja in družbeni odgovornosti ter usmerjeni k uresničevanju pričakovanj naših kupcev, lastnikov in zaposlenih tvorno uveljavljamo svojo vlogo v interesu vse slovenske družbe.

Poleg zagotavljanja kakovostne, učinkovite in nemotene oskrbe lekarn, bolnišnic, zdravstvenih domov in ostalih kupcev s kakovostnimi in varnimi zdravili, z medicinskimi pripomočki, s sanitetnim materialom, s prehranskimi dopolnili, s kozmetičnimi izdelki in z drugimi izdelki, ki pripomorejo k zdravju in dobremu počutju, opravljamo tudi dodatne storitve za farmacevtsko industrijo. Partnerjem nudimo storitve s področja regulative zdravil (registracije zdravil vključno z razvrstitvijo zdravil na liste in prijavo cen) ter storitve skladiščenja njihovega blaga in z njimi povezane logistične storitve. Ob tem uspešno uresničujemo strategijo stalnega širjenja prodajnega programa, števila dobaviteljev in povečevanja kakovosti naših storitev. Ob nenehni rasti obsega poslovanja smo že pred dobrim desetletjem dosegli tretjinski tržni delež v slovenskem prostoru in ga ohranili tudi v zaostrenih gospodarskih razmerah zadnjih let.

Aktivno sodelujemo tudi z državnimi in mednarodnimi institucijami, ki delujejo na področju zdravstva in trgovine, investiramo v lekarniško mrežo, podpiramo razvoj slovenskega zdravstva, varujemo okolje in vlagamo v zeleno energijo, ohranjamo kulturno dediščino in skrbimo zanjo.

Ob vseh uspehih v skoraj polstoletni zgodovini naše družbe, doseženih rezultatih prodaje, dobrih in dolgoročnih poslovnih odnosih z našimi partnerji, strokovni usposobljenosti in zavzetosti zaposlenih in nenazadnje poslovnem ugledu družbe pa smo v Salusu še posebej ponosni na naš novi poslovno-skladiščno-logistični center z velikimi prostorskimi zmogljivostmi in najsodobnejšo logistično opremo s celovito informacijsko podporo, ki smo ga dogradili in usposobili v letu 2011 ter ob tem ves čas neprekinjeno poslovali. Z njim smo postavili temelje za nadgraditev naše poslovne odličnosti, dodatno izboljšanje naših storitev in uresničevanje pričakovanj naših kupcev ter nadaljnji razvoj naše družbe.

In ker smo Salus predvsem ljudje, zaposleni, zavezani kakovosti, odgovornemu uresničevanju našega poslanstva in predanosti našim kupcem, s katerimi skupaj ustvarjamo zgodbo o uspehu že skoraj pol stoletja, nedvomno verjamemo, da smo na pravi poti k začrtanim ciljem in nadaljnjim uspehom. Naši temelji so trdni, premoremo znanje, izkušnje, odgovornost in jasno vizijo, na izzive prihodnosti smo pripravljeni.

Vsem, ki nam zaupate in z nami pišete zgodbo o uspehu, hvala! Sodelovanja z vami se veselimo še naprej. Vsi, ki se nam na tej poti želite pridružiti, dobrodošli!