novi Salus.jpg
57 23.oktober 2010.bmp
poslovni del 03_kor3.bmp

Kontakti

SALUS, Ljubljana, d. d.

Litostrojska cesta 46 A, 1000 Ljubljana
T: +386 1 589 91 00     F: +386 1 568 10 22     E: info@salus.si

Predsednik uprave:
mag. Žiga Hieng

Član uprave:
Gregor Jenko

Svetovalec uprave:
Miha Lavrič

Tajništvo uprave in stik z javnostjo:
T: +386 1 589 91 42
F: +386 1 568 10 22
E: tajnistvo@salus.si

Odnosi z vlagatelji:
Gregor Jenko

 

Upravljanje z nepremičninami:
Aleš Cerkvenik

 

 

SALUS, Veletrgovina, d. o. o.

Litostrojska cesta 46 A, 1000 Ljubljana
T: +386 1 589 91 00     F: +386 1 568 10 22     E: info@salus.si

Tajništvo poslovodstva:
T: +386 1 589 91 42
F: +386 1 568 10 22
E: tajnistvo@salus.si

Direktor:
mag. Žiga Hieng

 

Direktor:
Gregor Jenko

 

Razvoj kadrov:

E:kadri@salus.si

Sektor informatike:

E:informatika@salus.si

Razvoj poslovanja:

E: razvoj@salus.si

Sektor logistike:

E: logistika@salus.si

Sektor komerciale:

E: sa.komerciala@salus.si

Gospodarsko-finančni sektor:

E: finance@salus.si

Sektor kakovosti:

E:kakovost@salus.si

Regulativa,
farmakovigilanca:
M: +386 31 685085
E: vigilanca@salus.si

Pooblaščena oseba za varstvo
osebnih podatkov
:
E: dpo@salus.si

Storitve:

E:sa.storitve@salus.si