soncna streha.jpg
Novi Salus.jpg
zastava_novi Salus.jpg

V znamenju praznovanja in novih korakov

Prvo polovico jubilejnega leta smo v Salusu okronali s praznovanjem štirih desetletij zgodbe o uspehu in odprtjem novega poglavja v njej - investicije v Poslovno-skladiščno-distribucijski center NOVI SALUS.

Salus je v začetku poletnih dni odprl novo poglavje v svoji bogati 40-letni zgodovini - pričetek gradnje novega poslovno-skladiščno-distribucijskega centra NOVI SALUS. Novi korak na razvojni poti predstavlja  pomemben gradnik k nadaljevanju tradicije uspešnega poslovanja, ohranjanju trdnega člena v verigi preskrbe prebivalstva z zdravili in sorodnimi izdelki ter tlakuje pot uresničevanju poslanstva in poslovne odličnosti ob izzivih današnjega in prihodnjega časa.

S tem korakom je bila na simbolni ravni izvedena najlepša uvertura v praznovanje ob 40-letnici delovanja družbe.

Z zaposlenimi vseh generacij smo ga v veselem razpoloženju sklenili 30. maja na skupnem druženju v osrčju Štajerske in Koroške.

Uspehe prehojene poti in  dobro sodelovanje z našimi poslovnimi partnerji pa smo proslavili na osrednji slovesnosti 2. junija na Ljubljanskem gradu.

Zaposlenim in poslovnim partnerjem, ki so soustvarjali zgodbo o uspehu in gradili ugled ene vodilnih veledrogerij skozi štiri desetletja, se je zahvalil direktor družbe Miha Lavrič, mag. farm..
V slovesnem govoru se je ozrl na prehojeno pot, trdno postavljene temelje in dobro popotnico generacij preteklih desetletij. »Njihovo delo danes s ponosom nadaljujemo in nadgrajujemo« je poudaril in dodal, da v Salusu »ostajamo zavezani uresničevanju kakovosti in predanosti našim kupcem in dobaviteljem ter skupaj z njimi uresničevanju našega poslanstva v dobrobit vseh prebivalcev Slovenije še naprej.« Ob tem pa tudi nadaljevanju zgodbe o uspehu, »kajti nedvomno verjamemo, da bomo vanjo zapisali še mnoga poglavja.« Novo, veliko in pomembno poglavje odpiramo s pričetkom gradnje »najsodobnejšega skladiščno-distribucijskega centra, ki po svoji tehnološki dovršenosti posega v sam evropski vrh« je še s ponosom dodal.
Ob koncu se je še enkrat zahvalil vsem, ki so se skozi štiri desetletja »trudili, da bi zdravje prinesli tistim, ki ga potrebujejo ...«

»Uspeh in ugled dolgujemo premnogim, ki jim to delo ne pomeni le posel, ampak tudi poslanstvo.
Zaradi njih so koraki lahkotnejši in obzorja jasnejša, zaradi njih so v zgodbi o uspehu najveličastnejša poglavja.
Vsem, ki zaupate našim korakom in z nami pišete zgodbo o uspehu, iskrena hvala!
Vsem skupaj! In vsakemu posebej!


Za vsa leta! Za vse dneve! Za vse vaše minute!«

11.06.2009