soncna streha.jpg
Novi Salus.jpg
zastava_novi Salus.jpg

Ustavimo gripo

Vedenje je naša najbolj učinkovita obramba.

Slogan nacionalne kampanje Ustavimo gripo, Vedenje je naša najbolj učinkovita obramba, smo v Salusu vzeli resno, ravnanje v skladu z njim pa nadgradili z dodatnimi ukrepi za čim bolj nemoteno izvajanje naše dejavnosti in poslanstva tudi v času pandemije nove gripe.

V našem pandemskem načrtu so upoštevane smernice in priporočila zdravstvene stroke ter pristojnih državnih in svetovnih institucij, o čemer so podrobnejše informacije dostopne na uradni spletni strani slovenske nacionalne kampanje
Ustavimo gripo.

17.11.2009