soncna streha.jpg
Novi Salus.jpg
zastava_novi Salus.jpg

Povezani

Novi Salus tehnološko opremljen, komunikacijsko-informacijska infrastruktura že omogoča povezavo obeh lokacij.

V skladiščnem delu novega poslovno-skladiščno-logističnega centra NOVI SALUS, ki je bil ob izteku preteklega leta že v celoti tehnološko opremljen, zaključujemo fazo preizkušanja delovanja skladiščne tehnologije. V največji meri avtomatiziranem skladišču intenzivno potekajo usposabljanja za uporabo tehnologije na tehnično-sistemskem nivoju, obe lokaciji (sedanja na Mašera-Spasićeva ulici in nova na Litostrojski cesti) sta informacijsko že povezani prek optičnega omrežja.
Vidno napredujejo tudi zaključna dela v poslovnem delu ter urejanje okolice Novega Salusa.

28.01.2011