soncna streha.jpg
Novi Salus.jpg
zastava_novi Salus.jpg

Veletrgovci z zdravili – vitalen člen v zdravstvu

Pomembna vloga veletrgovcev pri oskrbi trga z zdravili vse bolj prepoznana tudi v javnosti

Ključna vloga veletrgovcev v verigi oskrbe z zdravili in v zdravstvu je bila osrednja tema dveh večjih dogodkov v strokovni javnosti v zadnjih desetih dneh: 
56. letne skupščine in konference Evropskega združenja veletrgovcev s polnim naborom zdravil (GIRP), ki je potekala v Beogradu od 7. do 9. junija, 
in strokovnega posveta »Promet z zdravili na debelo - miti, resnice in podatki« 17. junija v Ljubljani, ki sta ga organizirali Sekcija veletrgovcev z zdravili pri Trgovinski zbornici Slovenije in Medicina danes.

Številčna udeležba na obeh dogodkih, ki sta našla svoje mesto tudi v slovenskem medijskem prostoru, kaže, da sta vloga in odgovornost veletrgovcev, ki zagotavljamo kakovostno, učinkovito in nemoteno celovito oskrbo trga z zdravili, kot izredno pomembni vse bolj prepoznani tudi v javnosti.


Na konferenci v Beogradu, katere osrednja tema je bila povezovanje in partnerstva v celotni verigi oskrbe z zdravili, so udeleženci izpostavili ključno vlogo, odgovornost in izzive za prihodnost veletrgovcev s polnim naborom zdravil kot vitalnega člena pri oskrbi trga z zdravili.
»Naša ključna odgovornost je, da se vsem pravočasno zagotovi varno in preverjeno zdravilo na katerekoli lokaciji v državi«, je poudaril Miha Lavrič, mag. farm., predsednik Sekcije veletrgovcev z zdravili pri Trgovinski zbornici Slovenije in predsednik uprave naše družbe.

Več o vlogi in nalogah veletrgovcev, ki daleč presegajo samo dostavo zdravil od proizvajalcev do lekarn in bolnišnic, o skupnih evropskih projektih (npr. projekt v okviru Evropske organizacije za verifikacijo zdravil (EMVO), katere namen je preprečiti vstop ponarejenih zdravil na evropski trg) in drugih izpostavljenih temah na konferenci je dostopno v sporočilu za javnost TZS.


Tudi na strokovnem posvetu »Promet z zdravili na debelo - miti, resnice in podatki« so najvišji predstavniki panoge in države izpostavili, da so veletrgovci z zdravili vitalen člen v verigi oskrbe z zdravili.
Kot je poudarjeno v sporočilu za javnost TZS, je vloga veletrgovcev pomembna tako z vidika varnosti kot učinkovite oskrbe slovenskega trga z zdravili:
»Svojo vlogo, ki jo zakonodaja opredeljuje kot storitev v javnem interesu, opravljajo transparentno, kakovostno, odgovorno in predvsem učinkovito. Zato v Sloveniji tudi nikoli ni prihajalo do težav z dostopnostjo zdravil, saj veletrgovci v vsakem trenutku skladiščijo nekaj 10.000 različnih zdravil in izdelkov in tako omogočajo, da pri dobavi zdravil ni čakalnih vrst

Podrobneje so na posvetu spregovorili tudi o razmerah na slovenskem trgu zdravil in izzivih, ki državo kot regulatorja čakajo, da ta člen verige oskrbe z zdravili ostane trden tudi v prihodnosti.
Med drugim so izpostavili probleme javnih naročil, neenakopravni položaj veletrgovcev na trgu in potrebo po večji informatizaciji zdravstva. Ob slednjem so opozorili na že obstoječo rešitev enotne identifikacije izdelkov v zdravstvu (NENSI), ki bi jo lahko uporabile tudi državne institucije za optimizacijo in zagotavljanje večje transparentnosti prometa v celotni verigi oskrbe z zdravili, medicinskimi pripomočki in drugimi farmacevtskimi izdelki za uporabo v zdravstvu.


Medijsko izpostavljeno tudi:

Veletrgovci: Nismo dobičkonosni zaslužkarji, smo vitalni del zdravstva
Finance

Javna naročila ostajajo velik problem na slovenskem trgu zdravil
STA
IUS-INFO
Slovenske novice

 

17.06.2015