soncna streha.jpg
Novi Salus.jpg
zastava_novi Salus.jpg

Razširjena uprava

Vodenje družbe s 1. januarjem 2013 zaupano predsedniku uprave in članu uprave

V skladu s sklepom nadzornega sveta družbe SALUS, Ljubljana, d. d., sprejetim na predlog uprave na 4. redni seji 26. novembra 2012, ima uprava družbe od 1. januarja 2013 dalje več članov, in sicer predsednika in člana uprave.

Nadzorni svet je za predsednika uprave imenoval Miha Lavriča, mag. farm., za člana uprave pa mag. Žiga Hienga, CFA, oba z mandatno dobo 5 let in pooblastili za samostojno zastopanje družbe.

Sklep nadzornega sveta družbe SALUS, Ljubljana, d. d. o razširitvi uprave

02.01.2013