soncna streha.jpg
Novi Salus.jpg
zastava_novi Salus.jpg

Ledvice in zdravila

Osveščamo z lekarniškimi farmacevti

Ob letošnjem, jubilejnem, Dnevu slovenskih lekarn, ki ga obeležujemo 26. septembra na praznik zavetnikov lekarništva bratov Kozma in Damijana, lekarniški farmacevti osveščajo javnost o potrebni skrbi za ledvice. O tej aktualni temi - kar potrjujejo tudi statistični podatki, ki kažejo, da ima kronično ledvično bolezen v ZDA in Evropi več kot desetina odraslih, njena pojavnost pa še narašča - je Sekcija farmacevtov javnih lekarn pri Slovenskem farmacevtskem društvu izdala knjižico LEDVICE in ZDRAVILA, ki je na voljo v lekarnah in na medmrežju.
V njej predstavljajo zgradbo in delovanje ledvic, priporočila za ohranjanje delovanja ledvic, pomen pravilne in redne uporabe predpisanih zdravil, opozorila pri uporabi zdravil in zdravilnih rastlin, ki lahko okvarijo ledvice, ... in vabijo v lekarne po dodatne informacije in posvet glede zdravstvenih težav in varovanja zdravja.

Lekarniškim farmacevtom pri uresničevanju njihovega odgovornega poslanstva trdno stojimo ob strani tudi v Salusu - najprej kot zanesljiv partner pri zagotavljanju kakovostne in učinkovite oskrbe lekarn z vsemi potrebnimi zdravili in z drugimi izdelki za zdravje ter z izvajanjem storitev, povezanih z dostopnostjo, sledljivostjo in učinkovanjem zdravil (regulatorne storitve, farmakovigilanca, ...), pa tudi s podporo razvoja lekarniške stroke, sodobnih poti učinkovitega izvajanja programov strokovnih izobraževanj (npr. e-izobraževanje) in drugim.

Lekarniški farmacevt je v službi ljudi - v Salusu smo v službi lekarniškega farmacevta. Ponosni na naše dobro sodelovanje in odgovorno uresničevanje naše skupne družbene vloge čestitamo lekarniškim farmacevtom ob 10. Dnevu slovenskih lekarn in se jim pridružujemo v prizadevanjih za osveščanje o skrbi za zdravje ledvic - vitalnega človeškega organa, ki mu letos posvečajo posebno pozornost.

25.09.2014