soncna streha.jpg
Novi Salus.jpg
zastava_novi Salus.jpg

Doprinos k varovanju zdravja

Zavod za preverjanje avtentičnosti zdravil v boj proti ponarejenim zdravilom

V okviru evropskih prizadevanj za povečano varovanje javnega zdravja s krepitvijo boja proti ponarejanju zdravil je bil 6. oktobra 2016 v Ljubljani ustanovljen Zavod za preverjanje avtentičnosti zdravil.
Zavod so ustanovili predstavniki vseh deležnikov v verigi oskrbe z zdravili v Sloveniji, in sicer Mednarodni forum znanstvenoraziskovalnih farmacevtskih družb, Združenje proizvajalcev zdravil Slovenije, Lekarniška zbornica Slovenije in Sekcija veletrgovcev z zdravili pri Trgovinski zbornici Slovenije.
Zavod je neprofitna organizacija, ustanovljena za namen vzpostavitve in upravljanja z nacionalnim informacijskim sistemom za zagotavljanje avtentičnosti in varnosti zdravil, ki je del sistema, delujočega na področju celotne Evropske unije, ter je kot nosilec pristojnosti v Republiki Sloveniji zadolžen za sodelovanje z evropskimi partnerji tega projekta.

To je prvi korak na poti k implementaciji evropske zakonodaje glede preprečevanja vstopa ponarejenih zdravil v zakonito dobavno verigo v Sloveniji, ki jo je Evropska komisija opredelila v delegirani uredbi in direktivi.

Od 9. februarja 2019 bo tako na vsaki škatlici zdravila, ki jo izdajajo na recept, nameščena edinstvena oznaka v obliki dvodimenzionalne črtne kode, ki jo bodo preverjali ob izdaji zdravila v javnih in bolnišničnih lekarnah. Zavod pri tem projektu sodeluje tako z Ministrstvom za zdravje kot z Javno agencijo za zdravila in medicinske pripomočke.

Informacijski sistem, ki bo vzpostavljen tako na evropski kot na nacionalnih ravneh, bo zagotavljal identifikacijo in preverjanje avtentičnosti zdravil s sledljivostjo vseh zdravil od proizvajalca do bolnika in onemogočal, da bi bilo izdano ponarejeno pakiranje zdravila.
Nadzorno vlogo bo izvajala Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke.

Slovenija je tako kot sedma država v Evropski uniji dobila nacionalno organizacijo za preverjanje avtentičnosti zdravil. Poleg Slovenije imajo nacionalno organizacijo za preverjanje avtentičnosti zdravil že ustanovljeno v Nemčiji, na Švedskem, Nizozemskem, v Veliki Britaniji, Bolgariji in Španiji.

07.10.2016